17/06/2019

Γεώργιος Φράγκος Α.Β.Ε.Ε.

Home

Mail

Ράουλα
Γωνίες Αλουμινίου
Χυτές Γωνίες Monticelli
Χυτές Γωνίες Ragni
Βουρτσάκι Απλό/Μεμβράνη
Σίτα Fiberglass/ Αλουμινίου
Λαμαρινόβιδες Master
Αυτοδιάτρητες Βίδες Master
Τσιμεντόβιδες/ Βίδες Μπετού Master
Κονδύλια Dress
Στόκοι-Σιλικόνες Nirlat - Den Braven
Σπρέυ Η/Β Γερμανικά
Μύτες & Μαγνητικοί Αντάπτορες Ιαπωνίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
Διαστάσεις
Σταυρός
Τετράγωνο
Συσκευασία
ΨΩΜΑΚΙ

ZING
ΦΡΕΖΑΤΕΣ

ZING
ΨΩΜΑΚΙ

ZING
ΨΩΜΑΚΙ

ΑΣΠΡΟ
ΦΡΕΖΑΤΕΣ

ZING
4,2 x 13 TA1 TB1 TC1 TD1 TE1 1000
4,2 x 16 TA2 TB2 TC2 TD2 TE2 1000
4,2 x 19 TA3 TB3 TC3 TD3 TE3 1000
4,2 x 25 TA4 TB4 TC4 TD4 TE4 1000
4,2 x 32 TA5 TB5 TC5 TD5 TE5 1000
4,2 x 38 TA6 TB6 TC6 TD6 TE6 1000
4,2 x 50 TA7 TB7 TC7 TD7 TE7 1000
4,8 x 13 TA8 TB8 TC8 TD8 TE8 1000
4,8 x 16 TA9 TB9 TC9 TD9 TE9 1000
4,8 x 19 TA10 TB10 TC10 TD10 TE10 1000
4,8 x 25 TA11 TB11 TC11 TD11 TE11 1000
4,8 x 32 TA12 TB12 TC12 TD12 TE12 1000
4,8 x 38 TA13 TB13 TC13 TD13 TE13 1000
4,8 x 50 TA14 TB14 TC14 TD14 TE14 500
4,8 x 60 TA15 TB15 TC15 TD15 TE15 500
Αυτοδιάτρητο Στριφώνι με Ροδέλλα
4,8 x 19 EX1 1000
4,8 x 25 EX2 500
6,3 x 25 EX3 500
6,3 x 38 EX4 500
6,3 x 50 EX5 250
6,3 x 62 EX6 250
6,3 x 75 EX7 250
6,3 x 100 EX8 250
6,3 x 120 EX9 250