23/02/2019

Γεώργιος Φράγκος Α.Β.Ε.Ε.

Home

Mail

Κατσαβίδια Ergogrip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ ΤΑΦ
Κωδικός
Τεχνικές Πληροφορίες
Συσκευασία
R57 2 10
R58 2.5 10
R59 3 10
R60 4 10
R61 5 10
R62 6 10
ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΕΞΑΓΩΝΑ 8 ΤΕΜ
R70
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

5
ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΕΞΑΓΩΝΑ 8 ΤΕΜ
R55
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

10
ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΤΟΡΞ 8 ΤΕΜ
R56
TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

10
ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΕΞΑΓΩΝΑ 10 ΤΕΜ
R63
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 8, 10

10
ΣΕΤ ΜΑΚΡΥΑ ΑΛΛΕΝ ΕΞΑΓΩΝΑ 10 ΤΕΜ
R65
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 8, 10

1
ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ ΕΞΑΓΩΝΑ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ 10 ΤΕΜ
R64
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 8, 10

10
ΣΕΤ MAKΡΥΑ ΑΛΛΕΝ ΕΞΑΓΩΝΑ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ 10 ΤΕΜ
R66
1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 8, 10

5