17/07/2018

Γεώργιος Φράγκος Α.Β.Ε.Ε.

Home

Mail

Βίδες
Γάζες
Βύσματα
Στόκος
Άλλα Εξαρτήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Άλλα Εξαρτήματα


   Φωτογραφία   
Κωδικός
Περιγραφή
Τεμ/Συσκευασίας
Τεμ/Κουτί


246 Μεταλλικό Βύσμα Οροφής 100 2000


247 Πλαστικό Ούπα Τοίχου 100 -


248 Εργαλείο Βιδώματος Πλαστικών Ούπα 100 -


249 Μεταλλικό Ούπα Τοίχου 100 -


019 Πλαστικό Ούπα Γυψοσανίδας Ιταλικό 100 -
020 Πλαστικό Ούπα Γυψοσανίδας Ιταλικό 100 -