17/07/2018

Γεώργιος Φράγκος Α.Β.Ε.Ε.

Home

Mail

Βίδες
Γάζες
Βύσματα
Στόκος
Άλλα Εξαρτήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Φωτογραφία   
Κωδικός
Διάσταση
Τεμ/Συσκευασία
Τεμ/Κουτί


Βύσματα Καρφωτά 100% Νυλον
110 6 X 40 100 2000
111 6 Χ 60 100 1200
112 6 Χ 80 100 800

Βύσματα Καρφωτά 100% Νυλον
100 6 X 35 100 3500
101 6 Χ 45 100 3500
102 6 Χ 55 50 2400
103 6 Χ 70 50 2400
104 8 Χ 60 50 1750
105 8 Χ 75 50 1750
106 8 Χ 100 50 1200