17/07/2018

Γεώργιος Φράγκος Α.Β.Ε.Ε.

Home

Mail

Βίδες
Γάζες
Βύσματα
Στόκος
Άλλα Εξαρτήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Φωτογραφία   
Κωδικός
Πληροφορίες
Τεμ/Κουτί


Στόκος Ακρυλικός Nirlat
301 Άσπρος 280 ml 24
302 Μαύρος 280 ml 24
303 Καφέ 280 ml 24
304 Γκρι 280 ml 24


Σιλικόνη Αντιμουχλική 100%
305 Διάφανη 280 ml 24
306 Άσπρη 280 ml 24
307 Μαύρη 280 ml 24
308 Καφέ 280 ml 24
309 Γκρι 280 ml 24


Στόκος Ακρυλικός Νetseal
310 Άσπρος 280 ml 25