17/07/2018

Γεώργιος Φράγκος Α.Β.Ε.Ε.

Home

Mail

Βίδες
Γάζες
Βύσματα
Στόκος
Άλλα Εξαρτήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Φωτογραφία   
Κωδικός
Διάσταση
Τεμ/Συσκευασία
Τεμ/Κουτί

Γάζα GIEF
310 5cm Χ 20 1 72
311 5cm Χ 90 1 24
312 5cm Χ 153 1 16   Φωτογραφία   
Κωδικός
Διάσταση
Τεμ/Συσκευασία
Τεμ/Κουτί

Γάζα FIBATAPE
300 5cm Χ 20 1 60
301 5cm Χ 90 1 24
302 5cm Χ 153 1 16

Γάζα FIBATAPE Φαρδιά
303 15cm Χ 23 1 12

Εύκαμπτο γωνιόκρανο
304 5cm Χ 30m 1 10

Εργαλείο Τοποθέτησης Γάζας
305 - 1 -