17/07/2018

Γεώργιος Φράγκος Α.Β.Ε.Ε.

Home

Mail

Κατσαβίδια Ergogrip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Μαγνητικά Μέτρα
Κωδικός
Τεχνικές Πληροφορίες
Συσκευασία

R47

3 μέτρα 16 χιλ λάμα 10

R48

5 μέτρα 25 χιλ λάμα 10

R49

8 μέτρα 25 χιλ λάμα 10

R50

10 μέτρα 33 χιλ λάμα 10